About

Susanna Eydís Lundh Edling är textil- och glaskonstnär. Hon arbetar i textila material och då är stickning, virkning, vävning och sömnad tekniker som hon använder sig av. Med sitt isländska påbrå faller det sig naturligt för Susanna att sticka islandstöjor i den speciella isländska ullen.

När Susanna fick möjlighet att arbeta i glas öppnades en ny värld. Nu kunde hon kombinera olika tekniker och material. Hon experimenterar med silvertråd, koppartråd och mjuk, rostfri ståltråd. I sin ateljé väver Susanna i silver. Hon integrerar vävar och trådar i det varma glaset. I samarbete med en glasblåsare, Magnus Carlsson, på Skrufs Glasbruk i Småland skapas hennes skulpturer.

Susanna arbetar med kvinnoformen, inspirerad av livet och livets uppkomst. Med detta som utgångspunkt blir hennes madonnor till.

 

Susanna Eydís Lundh Edling is a textile and glass artist. She works in textiles and uses weaving, sewing, knitting and crocheting as techniques. With her Icelandic heritage, it feels natural for Susanna to knit Icelandic sweaters in the special Icelandic wool.

When Susanna had the opportunity to work with glass, a new world opened up. Now she could combine different techniques and materials. She experiments with silver thread, copper thread and a soft stainless steel thread. In her studio Susanna weaves in silver. She integrates the weaves and threads in the hot glass mass. In collaboration with a glass blower, Magnus Carlsson, her sculptures are created at Skrufs Glass factory in Småland.

Susanna works with the female shape, inspired by life, the origins of life. Based on this, she creates her Madonna figures.